Sammenligning af CAD Software

SketchUP's succes fortsætter

Ovenstående illustration giver et overblik af markedet for CAD software i 2015, ved at plotte forholdet mellem antal brugere op mod deres tilfredshed med markedets forskellige produktet.

En opsummering af SketchUp fordele:

  • Intuitivt

  • Simpelt

  • Produktivt

  • Fornøjeligt

  • Åben kode (RUBY)  

Når eksempelvis arkitekter udskifter AutoCAD™ med SketchUp-Pro™ så må der være noget om snakken. Som en velanskreven Amerikansk arkitekt udtrykker det på YouTube i en præsentation af sit design udført med SketchUp-Pro og det tilhørende 2D modul LayOut™: ”Get rid of the thought that it works like AutoCAD™ and thank god it does not work like that”.

Hertil kommer at hvor professionel design software tidligere kun var tilgængeligt for større firmaer, har den seneste udvikling med forøget brugervenlighed og markant lavere licens-priser*, gjort det muligt for enkeltpersoner og endog glade amatører, at deltage.  

Det store antal brugere som SketchUp™ har opnået skylles ikke mindst Google’s opkøb af licensrettighederne i 2005 fra de oprindelige udviklere firmaet @last og at de besluttede sig for at stille en gratis udgave til rådighed på internettet, endog uden restrektioner om kommercielt brug. Tanken var at kombinere 3D design og Google Earth™ internet koncepter.

Det lykkedes, men med Google’s begrænsede ekspertise og erfaring med udvikling og support af CAD software, blev det i 2012 besluttet at videresælge rettighederne til det Amerikanske konglomerat Trimble Corporation, som efterfølgende med succes har videreudviklet produktet.

En overraskelse for de fleste, AutoCADvar ellers den oplagte køber, men forklaringen skal nok søges i at det oprindelige hold af udviklere fra @last stadig var involveret og ikke ønskede at se deres brainchild nedlagt for at slippe af med en irriterende konkurrent.

En medvirkende årsag til SketchUp™ succes er programmets mangfoldige anvendelsesmuligheder samt programerings-sproget Ruby scripts, en relativ simpel og åben kode som gør det muligt for tredje part at udvikle plug-in der udvider programmets funktionalitet, samtidig med at den simple brugerflade bibeholdes. Hermed kan brugeren tilpasse programmet sit individuelle behov, typisk for yderst rimelige omkostninger, mange plug-in er endog gratis.

*Priser:

Bemærk de 4 førende udviklere i øverste højre hjørne:

AutoCAD™           USD 4.195

Revit™                USD 6.825

SolidWorks™        Contact vendor?

SketchUp-Pro™    USD 700 (inkl. LayOut™ og Style-Builder)

SketchUp-make™  Gratis for ikke kommercielt brug. 

Tilbage til SketchUp

Denne side er en underside af www.cad-conversion.dk Såfremt du ikke ser en blå menu i venstre side, klik på linket.